НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ


Уважаеми родители,

За Ваше удобство от линка „Актуални документи” на сайта на училището можете да изтеглите информация за следното:

1-Процедурата за предоставяне на административни услуги

2-Заявление за издаване на дубликат на документ

3-Заявление за признаване-отказ на завършен клас в училище от чужда държава

4-Заявление за приеместване на ученици

5-Заявление за записване на ученик

6-Заявление за прием на деца в 1 клас