ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ!!!


     Уважаеми ученици и родители,

     Във връзка със заповед на Министъра на образованието от 16 март 2020 г. до 29 март 2020 г. се преминава на дистанционно обучение. То ще се извършва на електронната платформа Google Classroom . Класните ръководители ще предоставят подробна информация за регистрация и работа в платформата.

     Уважаеми родители Вашето активно и отговорно участие в този процес ще гарантира позитивните резултати за всяка от страните в обучението.