Настояще


Ръководство

 1. Николай Маринов Ботушаров         - директор

 2. Ваня Стоянова Славова                    - ЗДУД

Педагогически персонал

 1. Станимир Славчев Станков - учител  начален етап, класен ръководител на        III A клас

 2. Йорданка Борисова   Славова - старши учител начален етап, класен ръководител на III Б клас

 3. Петранка Петрова Йорданова - старши учител начален етап, класен ръководител на IV A клас

 4. Ваня Йорданова  Иванова - старши учител начален етап, класен ръководител на IV Б клас

 5. Василка Янкова Апостолова - старши учител начален етап, класен ръководител на I Б клас

 6. Василка Вангелова  Блецова - старши учител начален етап, класен ръководител на I А клас

 7. Йонка Йорданова  Захариева - старши учител начален етап, класен ръководител на IIA клас

 8. Росица Христова  Николова- старши учител начален етап, класен ръководител на IБ клас

 9. Диана Димитрова Караджова - старши учител английски език

 10. Живка Андонова Стоянова - старши учител математика и ИТ, класен ръководител на VI Б клас

 11. Севджан Мехмедова Мустафова    - учител ХООС и БЗО

 12. Пенка Илиева Кавръкова - старши учител математика, класен ръководител на V A клас

 13. Станка Щерева Грунова - старши учител български език и литература, изобразително изкуство и технологии и предприемачество, класен ръководител на VII A клас

 14. Барбара Георгиева Дошева - старши учител английски език, класен ръководител на V Б клас

 15. Галина Ангелова Кръстева - старши учител български език и литература, класен ръководител на VI A клас

 16. Илия  Тенев Кисьов - главен учител история и цивилизация, география и икономика

 17. Иван Михайлов  Савов - старши учител физическо възпитание и спорт

 18. Кина Илиева Паскалева - учител технологии и предприемачество

 19. Стефан Христов Милчев - училищен психолог

 20. Петко Иванов Карабоиков – ресурсен учител

 21. Пепа Йорданова Попова-Митева   - старши учител целодневно обучение – І клас

 22. Деница  Руменова Максимова – учител целодневно обучение – ІІ клас

 23. Емилия Йорданова Илиева  – учител целодневно обучение – ІІІ клас

 24. Албена Начева Костова – учител целодневно обучение – ІV клас

 25. Стойка Славова Калайджиева  - старши  учител целодневнообучение – V клас

 26.  Николинка Тодорова  Йорданова   - старши  учител целодневно обучение – VІ и VІІ клас

 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Веселина Георгиева - главен счетоводител

Митка Костичкова - ЗАТС

Йорданка Петрова

Галя Славова

Димитринка Танева

Стефка Славова

Юрий Маслинков

Деньо Петров Денев

Диньо Йоргов Калчев