Настояще


Ръководство

Николай Ботушаров - Директор

Ваня Славова - Помощник директор

УЧИТЕЛИ - НАЧАЛЕН ЕТАП

Йонка Захариева - кл.ръководител на ІАклас

Росица Николова - кл.ръководител на ІБклас

 Станимир Станков  - кл.ръководител на ІIАклас

Йорданка Славова - кл.ръководител на ІIБклас

Ваня Иванова - кл.ръководител на ІІIАклас

Петранка Петрова - кл.ръководител на ІІIБклас

Василка Апостолова - кл.ръководител на ІVАклас

Василка Блецова - кл.ръководител на IVБклас

Диана Караджова - учител по англ.език и ИТ

 

УЧИТЕЛИ - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Галина Ангелова - учител по БЕЛ

Станка Грунова - учител по БЕЛ

Барбара Дошева - учител по английски език

Живка Стоянова- учител по математика и ИТ

Пенка Илиева - учител по математика

Илия Кисьов - учител по история и география

Севджан Мустафова- учител по химия, физика и биология

Кина Паскалева - учител по изобр.изкуство и ДБТ

Иван Савов - учител по физкултура

ВЪЗПИТАТЕЛИ

Катерина Попова

Янка Апостолова

Пепа Попова-Митева

Стойка Калайджиева

Галя Манова

Николинка Йорданова

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Веселина Георгиева- счетоводител

Митка Костичкова - ЗАТС

Йорданка Петрова

Стоянка  Георгиева

Димитринка Танева

Стефка Славова

Юрий Маслинков

Деньо Петров Денев

Диньо Йоргов Калчев