На вниманието на седмокласниците!


        Уважаеми родители и ученици,

        От  линка в съобщението можете да изтеглите "Заявление за полагане на изпит от Националното външно оценяване по чужд език за седми клас".

         Учениците, които желаят да се явят на изпит от Националното външно оценяване по чужд език за седми клас, трябва да изтеглят Заявлението, да го принтират и попълнят и да го изпратят сканирано на пощата на училището deveto_ou@abv.bg , в срок до 6 април (понеделник) включително.

Заявление_за_полагане_на_изпит_от_националното_външно_оценяване_по_чужд_език_за_седми_клас.docx