В памет на Апостола


Учениците от III клас с класен ръководител Петранка Петрова оформиха целогодишен кът в памет на Апостола. Освен свои рисунки, стихотворения и пана, посветени на делото и смъртта на Васил Левски, учениците ще излагат в къта и табла с информация за паметни дати за България, нашия народ и град Сливен. В къта ще намерят място информация и снимки за всички доблестни и патриотични постъпки на учениците, родителите и приятелите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.