Фестивал по английски език


На 15. 03. 2021 г. в гр. Сливен се проведе областен кръг на Фестивал на авторската драматургия и театър на английски език с домакин ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Инициативата се организира от РУО - Сливен във връзка с изпълнение на годишния план на Регионалното управление на образованието за учебната 2020/2021 година.

Според регламента на фестивала участниците разработват свой драматургичен материал – авторски или по мотиви от класически и/или съвременни произведения, но не и сценична реализация на чуждо произведение.Сценичният етюд е с продължителност до 20 минути и се развива на фона на един декор.

В областния кръг на фестивала взеха участие ученици от IV„а“ и IV „б“ клас на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Сливен, с преподавател по английски език г-жа Диана Караджова. Бяха представени драматизации по мотиви от приказките „Дядовата ръкавичка“ и „Снежанка и седемте джуджета“.

 На събитието присъства г-жа Милена Чолакова - началник на РУО-Сливен.

 За успешното си представяне учениците получиха грамоти и награди от РУО-Сливен.