Лазарки


В слънчевото утро на Лазаров ден най-красивите лазарки от нашето училище изпълниха домовете и сърцата ни с песни и благословии за здраве и благоденствие. Със своите цветни премени те огряха дворовете на квартал Речица и село Ковачите. Лазарката с най-широката усмивка беше Десислава Стаменова Куванджиева от 3-ти клас.