Ученически съвет


 

УЧЕБНА 2017 – 2018 ГОДИНА:

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

2 А

Васил Янков Анастасов

Иван Иванов Димитров

Мирослава Николаева Димитрова

2 Б

Дария Иванова Щилиянова

Деница Георгиева Илиева

Дони Иванов Киров

Александра Людмилова Великова

Габриела Костова Бутова

Христина Георгиева Петрова

3 Б

Антония Георгиева Атанасова

Кирил Атанасов Атанасов

Маргарита Атанасова Атанасова

4 А

Велина Иванова Иванова

Георги Христов Чакалов

Йоана Ангелова Петрова

4 Б

Алекс Юриев Росенов

Стефано Радостинов Ганчев

Стефка Иванова Топалова

5 А

Дейвид Маринов Павлов

Деница Андонова Василева

Константин Апостолов Блецов

5 Б

Габриела Георгиева Христова

Константина Янева Марулова

Мария Василиос Галанис

6 А

Анета Зинова Красимирова

Даниел Пенев Маринов

Мария Янкова Янакиева

6 Б

Вангел Костадинов Христов

Васил Георгиев Атанасов

Тодор Христов Христов

7 А

Атанас Костов Чаушев

Димитра Янкова Христова

Константин Христов Христов

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 • Председател: Константин Христов Христов
 • Заместник – председател: Анета Зинова Красимирова
 • Секретар : Димитра Янкова Христова
 • Представител на всяка паралелка:
 1. Мирослава Николаева Димитрова
 2. Дария Иванова Щилиянова
 3. Александра Людмилова Великова
 4. Кирил Атанасов Атанасов
 5. Георги Христов Чакалов
 6. Стефка Иванова Топалова
 7. Деница Андонова Василева
 8. Мария Василиос Галанис
 9. Мария Янкова Янакиева
 10. Вангел Костадинов Христов
 11. Атанас Костов Чаушев

 

 

 

 

 

устав на УС.docx
План_за_дейността_на_ученическия_парламент-2017-2018г.docx