Ученически съвет


УЧЕБНА 2016-2017 ГОДИНА

ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

II а клас

 1. Христина Георгиева Петрова

 2. Габриела Костова Бутова

 3. Михаил Радославов Стоянов

II б клас

 1. Кирил Атанасов Атанасов

 2. Антония Георгиева Атанасова

 3. Маргарита Атанасова Атанасова

III а клас

 1. Георги Христов Чакалов

 2. Борис Димитров Пинтиев

 3. Йоана Ангелова Петрова

III б клас

 1. Стефка Иванова Топалова

 2. Алекс Юриев Росенов

 3. Стефано Радостинов Ганчев

ІV а клас

 1. Константин Апостолов Блецов

 2. Даная Петкова Миндева

 3. Деница Андонова Василева

ІV б клас

 1. Мария Василиос Галанис

 2. Константина Янева Марулова

 3. Селин Бейханова Хюсеинова

V а клас

 1. Гергана Христова Гурцова

 2. Анета Зинова Красимирова

 3. Даниел Георгиев Раев

V б клас

 1. Тодор Христов Христов

 2. Вангел Костадинов Христов

 3. Васил Георгиев Атанасов

VІ а клас

 1. Димитра Янкова Христова

 2. Иван Петков Александров

 3. Таня Дончева Донева

VІІ а клас

 1. Димитрина Христова Козарова

 2. Михаела Желева Сивенова

 3. Никола Димитров Камборлиев

VІІ б клас

 1. Владимир Неделчев Загоров

 2. Мария Валериева Георгиева

 3. Теодор Вълчев Петков

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 • Председател – Димитрина Христова Козарова;

 • Заместник-председател -  Владимир Неделчев Загоров

 • Представител на всяка паралелка:

 1. Христина Георгиева Петрова

 2. Кирил Атанасов Атанасов

 3. Георги Христов Чакалов

 4. Стефка Иванова Топалова

 5. Константин Апостолов Блецов

 6. Мария Василиос Галанис

 7. Гергана Христова Гурцова

 8. Тодор Христов Христов

 9. Димитра Янкова Христова

 10. Михаела Желева Сивенова

 11. Теодор Вълчев Петков

 • Протоколист – секретар: Димитра Янкова Христова

 

РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

 • Председател – Михаела Желева Сивенова        

 • Заместник-председател – Теодор Вълчев Петков

 • Представител за всеки випуск:

 1. Габриела Костова Бутова

 2. Йоана Ангелова Петрова

 3. Даная Пекова Миндева

 4. Васил Георгиев Атанасов

 5. Таня Дончева Донева

 6. Никола Димитров Камборлиев

 • Касиер: Таня Дончева Донева

 

КОМИСИЯ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ”

 • Председател: Димитра Янкова Христова

 • Заместник-председател: Никола Димитров Камборлиев

 • Представител за всеки випуск:

 1. Михаил Радославов Стоянов

 2. Стефано Радостинов Ганчев

 3. Деница Андонова Василева

 4. Даниел Георгиев Раев

 5. Иван Петков Александров

 6. Михаела Желева Сивенова

 

КОМИСИЯ „ЕТИКА И ВЪТРЕШЕН РЕД”

 • Председател: Теодор Вълчев Петков

 • Заместник-председател: Вангел Костадинов Христов

 • Представител за всеки випуск:

 1. Антония Георгиева Атанасова

 2. Алекс Юриев Росенов

 3. Константина Янева Марулова

 4. Даниел Георгиев Раев

 5. Димитра Янкова Христова

 6. Владимир Неделчев Загоров

 

КОМИСИЯ „СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ”

 • Председател: Владимир Неделчев Загоров

 • Заместник-председател: Даниел Георгиев Раев

 • Представител за всеки випуск:

 1. Михаил Радославов Стоянов

 2. Борис Димитров Пинтиев

 3. Селин Бейханова Хюсеинова

 4. Вангел Костадинов Христов

 5. Иван Петков Александров

 6. Михаела Желева Сивенова

 

КОМИСИЯ „ЗАБАВЛЕНИЯ”

 • Председател: Мария Валериева Георгиева

 • Заместник-председател: Таня Дончева Донева

 • Представител за всеки випуск:

 1. Антония Георгиева Атанасова

 2. Алекс Юриев Росенов

 3. Константина Янева Марулова

 4. Васил Георгиев Атанасов

 5. Димитра Янкова Христова

 6. Никола Димитров Камборлиев
устав на УС.docx