ПАТРОНЕН ПРАЗНИК


Пъстроцветни моменти от подготовката за патронния празник. С огромно желание и слънчево настроение момичетата и момчетата от 5Б клас изплетоха уханни гирлянди и подготвиха празничната арка.

Учениците от I и II клас положиха тържествена клетва, като обещаха пред себе си и пред обществото да бъдат добри ученици и да пазят родината.

На официалната церемония в двора на училището присъстваха г- жа Чолакова, Началник РУО и експерти от РУО Сливен.

Пожелаваме им да са здрави и упорити по пътя към познанието!

Учениците от II, III и IV клас участваха в конкурс за рисунка на асфалт на тема "Усмихнато детство"

 

На патронния празник се проведе училищен кръг от Националното състезание по БДП.

Представиха се най- добре Йоан Йорданов VIб, Христо Джелебов от V б и Петър Иванов от V а клас.

На патронния празник на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Сливен, в училището беше открита новата изследователска лаборатория „От зрънцето до слънцето”. Лабораторията за млади изследователи е изградена с помощта на НП „Изграждане на училищна STEM среда. Напълно обновеният и модерен комплекс е насочен към овладяване на знания и умения по образователните предмети в цикъл Природни науки в прогимназиален етап. Те ще  позволят на учениците да опознаят, да се насочат и  да се реализират успешно в професиите на бъдещето- професии, свързани с наука и технологии.

Ученици от 3 клас подготвиха табло за патронния празник на училището и помогнаха при изработването на голям портрет на Светите братя Кирил и Методий