НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ТЕЖЕСТ


Националната  кампания „На училище без тежест”  е организирана от сдружение „Настоящи  и бъдещи майки” с подкрепата на Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на здравеопазването.

Нашето училище се присъединяваме към кампанията, като институция, имаща отношение към възпитанието и здравето на българските деца. На този адрес ученици, родители и общественост могат да се запознаят с целите и задачите на Националната кампания „На училище без тежест”.

Линк: www.snbm.org