Документи за ЗОП


На 29.11.2012 г. в 14.00 часа ще бъдат отворени офертите за "Доставка на готови закуски и готов топъл обяд за учениците от ОУ "Св.св. Кирил и Методий", гр. Сливен за учебната 2012 / 2013 и 2013 / 2014 година.

Документация
Образци
Договор за доставка
Приложение 11
Приложение 12
Приложение 13
Приложение 14
Приложение 15