Национални проекти


Изработване на училищна униформа

С различни усмивки и една униформа-ясен поглед към Европа

Въведената униформа и емблема през учебната 2009/2010г. им осигури уникална визия, чрез която те могат да заявят своята идентичност спрямо обществената среда, в която живеят , формирайки свой собствен облик. Униформата им даде допълнително самочувствие, увереност и съпричастност към училищния живот.

Тя установи общи правила за учениците от нашето училище, чрез които всички те са равнопоставени, независимо от материалния статус на техните семейства. По този начин децата не се чувстват дискриминирани и ще имат еднакъв шанс за личностно развитие униформата е способ за възпитаване на уважение към символите, традициите и институциите. Тя дава възможност да се приобщим към голямото европейско семейство.

Екологичен проект

Екологичното образование на учениците стъпка напред към глобалното мислене и конкретното действие за опазване на околната среда в квартал Речица

По проекта залесихме част от училищния двор, положихме грижи за опазване и поддържане на вековните дървета и парка на квартала. Извършихме изследване и наблюдение на флората и фауната в р. Тунджа и почистване на региона около нея.

С този проект показахме на учениците и обществеността на квартала положителното мислене и отношение към екологичните проблеми и начините за решаване.

Проект: Без звънец

В обучението по проекта бяха обхванати 15 деца, на които българският език не е майчин. Те бяха на възраст от 8до 11 години, разделени в четири групи: две групи от ІІ клас, една група от ІІІ клас и една група от ІV клас. С тях работиха четирима ръководители-по един за всяка група. Обучението бе проведено по български език и литература.

В края на обучителния период се констатира положителен напредък у децата.

Учениците подобриха значително четивната си техника. Обогатиха и речниковия си запас от български думи и се повиши интересът им за общуване на български език. Започнаха да правят устен преразказ на познати или любими приказки с опора на илюстрации по тях, както и да съставят кратки текстове по преживяване. Напредък се наблюдаваше и при писането под диктовка, както и при съставяне на изречения по дадени думи.

Проект "NELLII"

За втора поредна година ученици от ІХ ОУ „Св.св.Кирил и Методий” гр. Сливен взеха участие на Фестивала за учене през целия живот по проект "NELLII" (Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през целия живот)- в ХІ СОУ „Константин Константинов”.

Проектът се реализира чрез регионалните инспекторати по образование в цялата страна. В инициативата взеха участие над 300 ученици, родители, учители, експерти от РИО.

През целия ден ученици и родители имаха възможността да посетят осем езикови работилници - по английски, немски, френски, руски, турски, грузински, италиански и гръцки езици. Ние представихме ателието по гръцки език, където гостите се запознаха с част от културата и обичаите на гръцкия народ.

Групата от ІХ ОУ изпълни гръцкото хоро „Сиртос хорос” и почерпи гостите с традиционна гръцка баница.  Бе представена и презентация за историята и културата на Гърция. Посетителите на ателието с голям интерес разгледаха подредената от нашите ученици изложба от фотоси, дипляни, проспекти, антични фигурки и сувенири.

imageimageimageimageimageimageimageimageimage