Международни проекти


 Проект „Европейският съюз в училище”

В обявения от Представителството на Европейската комисия в София конкурс „Европейският съюз в училище” със свои проекти участваха над 50 учители от цялата страна. От тях 18 са с одобрени проекти и са наградени с организирано посещение на Европейската комисия в  Брюксел от 22 до 24 ноември 2015 г. Гордост за нашето училище е, че учителката Йонка Йорданова Захариева е сред номинираните и представи нашето училище на  посещението в ЕК в Брюксел.

 

Проект Коменски: "Една усмивка звучи еднакво на различни езици"

Координатор на проекта е нашето училище, а наши партньори са училища от Исландия, Латвия и Турция.

Целият проект е създаден с цел насърчаване на отношение на толерантност и уважение към различните култури на страните участнички.
Партньорите се събират и обменят информация за това как училищата в европейските страни подготвят учениците за учене през целия живот.

Те обсъждат толерантността към други култури и хора, разликите и приликите на партньорските училища. Едновременно с това практикуват чужди езици и работа в екип.

ИКТ е приоритет в дейностите и със създадената общаинтернет страница представя събраната информация. Уебсайтът http://www.one-smile.eu дава възможност да се осигури достъп до по-широка аудитория от ученици, родители и общественост.

По време на мобилностите учениците и преподавателите сравняват училищните системи и се запознават с народните традиции на всяка страна.

imageВизита в ЛАТВИЯ

imageРаботна среща в ИСЛАНДИЯ

imageВизита в ТУРЦИЯ

imageЛого на проекта

imageИзработени коледни картички от учениците

imageМартеници за партньорите