Баба Марта


Със своите изделия, изработени в часовете по ДБТ, учениците от първи клас честитят   Баба Марта и пожелават здраве и  щастие на всички ученици и техните родители !