Документи


Стратегия_2016-20_актуализирана.doc
Програма_за_приобщаване_и_равни_възможности.docx
Програма_за_намаляване_дела_на_преждевременно напусналите_образоваелната_система.docx
Правилник_за_дейността_на_училището_2018-2019г..docx
План_към_стратегия.docx
План_за_справяне_с_тормоза.docx
МЕХАНИЗЪМ_ЗА_РАЗРЕШАВАНЕ_НА_КОНФЛИКТИ.docx
CДневен_режим.doc
Годишен_план_2019-2020_г..doc
2019-20-Мерки_за_повишаване качеството_на_образование_и_възпитание.docx
год._програма_за_ЦДО_2019-2020_г..doc
1-Процедура_за_предоставяне_на_административни_услуги.docx
2-Заявление_за_издаване_на_дубликат_на_документ.docx
3-Заявление_за_признаване-отказ_на_завършен_клас_в_училище_от_чужда_държава.doc
4-Заявление_за_приеместване_на_ученици.docx
5-Заявление_за_записване_на_ученик.docx
6-Заявление_за_прием_на_деца_в_1_клас.docx
Gorski-pozhari-i-bedstviya.pdf
Vodnospasitelen_minimum.ppsx
КСФ_първо_тримесечие_2020_г.pdf
Отчет_първо_тримесечие_2020_г..pdf
Отчет_КСФ_общо_м.06.pdf
Отчет_бюджет_м.06.pdf