История


Сведенията за разкриването на училището в бившето село Речица са твърде оскъдни. Според Симеон Табаков училищното дело в Речица започва около 1865г. Едни от първите учители са Георги Бутешев от Сливен и Стоян Драгнев от Речица. При самото откриване училището се помещава в частна къща. От 1882г.,  то носи името “Кирил и Методий”. През 1925г. започва строеж на нова училищна сграда с две класни стаи и една канцелария. До 1935г. училището е начално, след което се разкрива пети клас, а по-късно са построени още две класни стаи. От 1936г. се оформя като основно училище. На източната фасада на сградата има барелеф с ликовете на братята Кирил и Методий. В този вид училището съществува и до днес,като него се помещава детската градина.

image

Населението на квартала се увеличава и през 1969г. започва стрителството на нова сграда. На 30 декември 1972г. тържествено е открито новото училище. Възпитаниците на училището, което има 125 годишна история, често са ставали и стават лекари, инженери, учители. В училището, получава началното си образование и работи като главен учител Аргир Димитров /1892г-1942г./ в  периода от 1910г. до 1912г. – интербригадист и учен-химик в Испания. Той издейства ремонта на тогавашното училище и започва борбата за новата сграда. Тук завършва основно образование и поетът Деньо Денев.Днес учениците са около 400. Те учат в 19 паралелки. За тяхното обучение и възпитание се грижат 28 учители и 10 служители и обслужващ персонал.